Beste maker,


/ De wereld is altijd groter dan je denkt.  
Als je denkt dat je het begrijpt, heb je het niet begrepen.

AK/A is een kleinschalig platform voor conceptuele reflectie, opgericht door ontwerper Anouk de l’Ecluse en fotograaf Karianne Bueno. AK/A heeft als doel om het denken achter (fotografisch) werk van haar deelnemers bloot te leggen. Met praktische opdrachten en in een open sfeer scherpen we de inzichten in je eigen werk. Je leert om inhoudelijk te spreken over je werk en krijgt inspiratie om nieuw werk te maken, of om bestaand werk nieuw leven in te blazen. 

 In 10 bijeenkomsten gaan we aan de hand van bestaande teksten, films, podcasts of kunstwerken met elkaar in gesprek. Wat resoneert bij jou? Hoe komt dat naar voren in je beeldende werk? Iedere bijeenkomst heeft een ander uitgangspunt waarop je in woord en/of beeld reageert. Thema’s die veel zullen terugkomen zijn tijd, ruimte, transformatie, licht, feit en fictie. 

We werken toe naar een gesprek met Luuk Heezen, die de laatste bijeenkomst te gast zal zijn. Luuk is moderator, interviewer en presentator van o.a. Mister Motley’s Kunst is Lang, een programma waarin hij spreekt met kunstenaars over werk, inspiratiebronnen en drijfveren – met diepgang, maar zonder ingewikkeld jargon.

AK/A kenmerkt zich door openheid. Alle deelnemers, inclusief wijzelf, zijn gelijk en gelijkwaardig. We gaan ervan uit dat niemand de waarheid in pacht heeft en zien onze inbreng nadrukkelijk als voorstel.  
Door onze ruim 10 jaar leservaring aan de Fotoacademie weten we wat we waard zijn: we kunnen goed buiten de gestelde kaders denken en al ons commentaar is kritisch, eerlijk en onderbouwd.