Inschrijving 2023 – 2024 geopend!Criteria


Om een beetje grip te houden op de ‘selectieprocedure’ hebben we een paar criteria om mee te doen.

  1. Het niveau van je werk moet ten minste op post-academie niveau zijn (dus beginnend maker)

  2. De betreffende mens achter het werk moet nieuwsgierig zijn, gemotiveerd om buiten zijn/haar/hun eigen kaders te denken

  3. Ook speelt de samenstelling van de groep een rol. 

Schrijf je in ︎︎︎


Voldoe je aan de criteria en ben je enthousiast?
Stuur je portfolio op en je plan of idee dat je bij AK/A wilt gaan ontwikkelen.


  • Portfolio van maximaal 20 beelden

  • Een korte tekst over jezelf en je werk
    (± 500 woorden)


ate­lier, werk­plaats, m.n. voor (ex­pe­ri­men­te­le) vor­men van ex­pres­sie en cre­a­ti­vi­teit, voor­al die vor­men die af­han­ke­lijk zij n van ge­za­men­lij­ke in­span­ning