Data 2023-2024Woensdag
Reguliere lessen

19:30 - 22:00 uur incl. pauze
 
November
08. november   
15   november
22  november
29  november
December
06. december
13  december
23  december - excursie


Januari
10  januari
17  januari
24  januari
31  januari

ate­lier, werk­plaats, m.n. voor (ex­pe­ri­men­te­le) vor­men van ex­pres­sie en cre­a­ti­vi­teit, voor­al die vor­men die af­han­ke­lijk zij n van ge­za­men­lij­ke in­span­ning