Seizoen 2023–2024Voor deze ‘2e fase-workshop’ stellen we een groep van 6-8 makers samen.

We zoeken naar professionele makers die een plan hebben voor nieuw werk - of daar al aan begonnen zijn - en daar een duwtje in de rug bij kunnen gebruiken. Het regelmatige samenkomen fungeert natuurlijk als een stok achter de deur en de gesprekken met collega-makers en professionals uit de wereld die je bezighoudt zullen je aanzetten tot onderzoek en verdieping van je praktijk.


Om een beetje grip te houden op de ‘selectieprocedure’ hebben we een paar criteria: je bent afgestudeerd of werkt al enige tijd als maker. Je neemt je werk serieus: je maakt regelmatig nieuw werk, denkt na over de inhoudelijke kanten van je praktijk en zoekt naar ontwikkeling. Daarbij vinden we het belangrijk dat je nieuwsgierig bent en gemotiveerd bent om buiten je eigen kaders te denken.

In de selectie speelt ook de samenstelling van de groep een rol.
ate­lier, werk­plaats, m.n. voor (ex­pe­ri­men­te­le) vor­men van ex­pres­sie en cre­a­ti­vi­teit, voor­al die vor­men die af­han­ke­lijk zij n van ge­za­men­lij­ke in­span­ningDeelnemers 2023 {Pilot 0.1}Eerdere deelnemers
Hiske Altena ︎︎︎
Kim Cerrone ︎︎︎
Lex Kortenoeven ︎︎︎
Nastassja Nefjodov ︎︎︎
Alex Stephens ︎︎︎
Roald Wolters ︎︎︎