Pilot 0.1Voor deze ‘2e fase-workshop’ in-spe stellen we een groep van 6-8 makers samen.

We zoeken naar professionele makers die een plan hebben voor nieuw werk (of daar al aan begonnen zijn) en daar een duwtje in de rug bij kunnen gebruiken. Het regelmatige samenkomen fungeert natuurlijk als een stok achter de deur en de gesprekken met collega-makers en professionals uit de wereld die je bezighoudt zullen je aanzetten tot onderzoek en verdieping van je praktijk.


Om een beetje grip te houden op de ‘selectieprocedure’ hebben we een paar criteria: het niveau van je werk moet ten minste op postacademie niveau zijn (dus beginnend maker), er moet een (behoorlijk) concreet plan liggen voor het maken van nieuw werk en, belangrijk, de betreffende mens achter het werk moet nieuwsgierig zijn, gemotiveerd om buiten zijn/haar/hun eigen kaders te denken.
Ook speelt de samenstelling van de groep een rol.

AK/A 0.1 bestaat uit 10 bijeenkomsten van maximaal 4 uur op woensdagavond in Amsterdam West en 5 ontmoetingen in het brede werkveld.ate­lier, werk­plaats, m.n. voor (ex­pe­ri­men­te­le) vor­men van ex­pres­sie en cre­a­ti­vi­teit, voor­al die vor­men die af­han­ke­lijk zij n van ge­za­men­lij­ke in­span­ning