Beste maker,In 2023 richten wij AK/A op, aka Atelier Karianne/Anouk.

AK/A brengt een kleine groep nieuwsgierige makers bij elkaar. De groep komt, onder onze bezielde begeleiding, eens per twee weken samen om het werk van de deelnemers (verder) uit te diepen en naar een hoger plan te tillen.
We dragen inspiratie aan, denken mee over onderzoeksstrategieën, begeleiden het selecteren en editen van werk, zoeken mee naar presentatievormen- en plekken en helpen bij het schrijven van (promotionele) teksten of subsidieaanvragen.

Naast de tweewekelijkse bijeenkomsten organiseren we iedere twee maanden een gesprek/ lezing/ artist talk/ studio visit/ rondleiding met mensen van ‘buiten’ die onze groep makers kunnen inspireren.
In principe nodigen we deze gasten uit als reactie op wat er zoal komt bovendrijven tijdens de bijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een filosoof, kunstenaar, galeriehouder, (grafisch) ontwerper of journalist die vanuit zijn/haar/hun eigen vakgebied kan vertellen over iets wat bij onze groep speelt.

Door onze ruim 10 jaar leservaring weten we wat we waard zijn: we kunnen goed buiten de gestelde kaders denken en al ons commentaar is kritisch, eerlijk en onderbouwd.

Tegelijk doen we dit in deze vorm voor het eerst.
En omdat we ervan overtuigd zijn dat we oeverloos kunnen blijven praten maar toch echt moeten dóen, beginnen we met een pilot - een soort 0.1 versie, waarin we gaandeweg het plan bijschaven door jullie input.


ate­lier, werk­plaats, m.n. voor (ex­pe­ri­men­te­le) vor­men van ex­pres­sie en cre­a­ti­vi­teit, voor­al die vor­men die af­han­ke­lijk zijn van ge­za­men­lij­ke in­span­ning